Hoe verloopt een homeopathische genezing?

Om een homeopathische genezing op gang te brengen, is het vooraleerst noodzakelijk de passende middelen te vinden. Dus die geneesmiddelen die in de verschillende fasen van het herstelproces zo goed mogelijk iemands klachten spiegelen. Daarnaast dient iemands natuurlijk herstelvermogen voldoende reserve te hebben om uit te voeren wat de geneesmiddelen vragen. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, komt er een genezingsreactie op gang. Hoe deze reactie precies verloopt, is afhankelijk van de individu en kan zeer variëren. In het algemeen, is ongeveer een tiende van de tijd die de klacht heeft bestaan nodig om deze weer op te heffen. Dus een acute aandoening zoals de griep, geneest veel sneller dan een lang bestaande ziekte zoals hooikoorts. Verder geldt bij een genezing, dat de voor het leven belangrijkste structuren zich eerder herstellen dan minder belangrijke. Zo zal: iemands longfunctie eerder toenemen dan dat er een wrat van de voet afvalt. Een genezing verloopt van binnen naar buiten: iemands stemming of welbevinden verbetert voorafgaande aan het herstel van lichamelijke kwalen. Hierbij reageert de huid als laatste. Pijnen verdwijnen in principe van boven naar beneden in het lichaam. Bovendien verloopt een genezing omgekeerd in de tijd ten opzichte van het beloop van een ziekte: de klachten die er het laatste bij zijn gekomen gaan er als eerste weer af. Ongemakken van jaren her, kunnen zich tijdelijk weer presenteren tijdens het proces van balansherstel van lichaam en geest.
Stationsweg 27
3981 AA Bunnik
klik hier voor de route
Tel/fax: 030 2204488
e-mail: info@ellenvelders.nl

Inlichtingen en afspraken
op werkdagen tussen
09.00 en 12.00 uur

Telefonisch spreekuur
alleen voor korte vragen!
op werkdagen tussen
12.30 en 13.00 uur©   - Lid van Artsenvereniging voor Homeopathie VHAN