Homeopathische geneesmiddelen

 
Als uitgangsmateriaal voor homeopathische geneesmiddelen kunnen allerhande stoffen worden gebruikt. Naast mineralen, planten en dieren worden ook ziektekiemen, vaccins en reguliere geneesmiddelen als basis genomen. Van het uitgangsmateriaal wordt eerst een oertinctuur bereid: de oorspronkelijke stof in een oplossing. De bewerking van het uitgangsmateriaal is gebonden aan een groot aantal richtlijnen en wettelijke voorschriften die de kwaliteit moet garanderen. Deze oertincturen worden stapsgewijs verdund en geschud. Dit proces noemde Hahnemann ‘potentiëren’, omdat de potentiële geneeskracht van een middel ermee wordt vrijgemaakt. Naarmate de oertinctuur door verdunnen en schudden meer gepotentieerd is, wordt de geneeskrachtige werking van het middel sterker en neemt de giftigheid af. Zelfs bij een verdunning waar theoretisch geen moleculen van de opgeloste stof meer aanwezig kunnen zijn, blijkt de geneeskracht nog aanwezig. In de homeopathie is het begrip ‘houdbaarheid’ van een geneesmiddel niet zo goed hanteerbaar, omdat de werkingsduur van een middel meestal niet precies is vast te stellen. De fabrikant meldt op de verpakking meestal een houdbaarheid van vijf jaar. Voor sommige hogere potenties blijkt de werkingsduur echter vrijwel onbeperkt te zijn. Niettemin kan een middel beter niet worden gebruikt na de maximale houdbaarheidsdatum. De werking van een middel wordt bekort wanneer het in de buurt van een stralingsbron wordt bewaard. Denk hierbij behalve aan de zon, ook aan mobiele telefoons, magnetrons en elektrische wekkers. De verpakking goed sluiten, droog en bij kamertemperatuur bewaren bevorderen de houdbaarheid. Homeopathische geneesmiddelen worden via het mondslijmvlies opgenomen in het lichaam. Bij volwassenen en grotere kinderen gaat dit het beste onder de tong; bij kleine kinderen in de wangzakken. Een noodzakelijke voorwaarde is, dat de mond leeg en schoon is als men een middel tot zich neemt. Homeopathische geneesmiddelen kunnen de vorm hebben van druppels, korrels en tabletten. De druppels bevatten meestal alcohol. Alle korrels en tabletten smaken hetzelfde, omdat ze  melksuiker bevatten. Overigens is dit zo weinig dat er geen gevaar bestaat bij diabetes of lactose-intolerantie. Vrijwel alle homeopathische geneesmiddelen kunnen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding, maar overlegt u wel tevoren. Homeopathische medicijnen kunnen zonder bezwaar in combinatie met andere medicijnen worden gebruikt. Het is wel aan te raden ze niet op hetzelfde moment te nemen.Stationsweg 27
3981 AA Bunnik
klik hier voor de route
Tel/fax: 030 2204488
e-mail: info@ellenvelders.nl

Inlichtingen en afspraken
op werkdagen tussen
09.00 en 12.00 uur

Telefonisch spreekuur
alleen voor korte vragen!
op werkdagen tussen
12.30 en 13.00 uur©   - Lid van Artsenvereniging voor Homeopathie VHAN