Integrale Geneeskunde

Met het begrip integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.

De Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) gebruikt voor het omschrijven van het begrip "integrale geneeskunde" de Nederlandse vertaling van de definitie die door een consortium van meer dan zeventig academische centra in de Verenigde Staten is geformuleerd, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford. De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

"The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing."

Complementaire geneeswijzen zijn bijvoorbeeld leefstijlgeneeskunde, homeopathie, natuurgeneeskunde, acupunctuur of biofysische geneeskunde.


Leefstijlgeneeskunde in het bijzonder is gericht op preventie van ziekten middels adviezen over voeding, beweging, stressbeheersing, slapen en bioritme.

Integrale gezondheidszorg is duurzame zorg:
  • Waarin wordt gekeken naar iemands gehele Zijn op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau.
  • Waarin patiënten centraal staan en niet de formele richtlijnen van de behandelaar.
  • Waarin patiënten zelf keuzes kunnen maken uit álle geschikte behandelingen, geholpen door de behandelaar, gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke informatie.
  • Waarin reguliere én complementaire manieren van behandelen gelijkwaardig zijn.
  • Waarin wordt gestreefd naar optimalisatie van het zelfhelend vermogen van patiënten.Stationsweg 27
3981 AA Bunnik
Telefoon: 030 2204488
e-mail: info@ellenvelders.nl©   - Lid van Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde AVIG